KOL patienter

Med pulsoximeteret er det sansynligt at måle mængden af blodets hæmoglobin, som er det protein som transporterer ilten med rundt i blodet og til vævet. Såfremt der ikke er nok oxygen tilstede i blodet, vil mængden af hæmoglobin ligeledes også falde. Svaret på ens pulsoximeter vil fremkomme i SpO2, som derfor fortæller dig om mængden af ilt i blodet. Denne værdi vil almindeligvis ligge imellem 95 – 99 %, men det er langt fra unormalt at man ser værdier ned til 90 %. Du kan evt. tage en snak med din læge såfremt du tænker, at dine værdier ligger rimelig lavt. Du bør derudover være opmærksom på, at tage kontakt til doktor såfremt indholdet af SpO2 pludselig falder meget i forhold til det almindelige plan.

Det er nemt at benytte et pulsoximeter, alt man skal lave er at klikke det på en finger. Der medfølger altid en folder som fortæller hvorledes man nøjagtigt bruger sit pulsoximeter, men det er meget ligetil. Når ens pulsoximeter er sat fast på fingeren starter det, at måle din puls. Ens pulsoximeter måler pulsen ved brug af små censorer som kan føle sig frem til blodet begynder at pumpe. Imens pulsen måles, er ens pulsoximeter også i gang med, at kigge efter mængden af oxygen i blodet, det kan gøres via en ting så simpelt som lys. Ved at sende lys med en bestemt bølgelængde er det muligt, at finde blodets iltindhold, det kan gøres ved at kigge på hvor meget af lyset som absorberes. Man bør ikke være urolig for at anvende dit pulsoximeter da det på nul måder er smertefuldt, at anvende pulsoximeteret det mest irriterende kan være, at det strammer en lille smule om fingeren.

Sider: 1 2

Skriv en kommentar