Hvad er et pulsoximeter?

Et pulsoximeter er et nyttigt apparat, som kan måle vigtige informationer om dit blod. Det er meget simpelt at benytte et pulsoximeter, da spidsen/måleren blot skal placeres på det yderste af fingeren. Herefter går målingen straks i gang, og efter få sekunder kender du resultatet af målingerne. Det er primært blodets iltindhold og pulsen, som et pulsoximeter går ind og belyser. Denne type udstyr er kendt for hospitaler og sygehuse, hvor pulsoximeter har været brugt igennem længere tid. På hospitaler ser man ofte at et pulsoximeter er sat konstant fast til patienterne, således det hele tiden er muligt at holde et vågent øje med de vigtige informationer og eventuelle udsving. I dag er det altså også muligt at købe et pulsoximeter til privat brug, hvilket betyder at du kan tjekke vigtige informationer om dit blod hvor-som-helst og når-som-helst.

Før pulsoximeterets tid, målte man disse informationer om blodet, via en blodprøve. Det er dog noget smartere og lettere at benytte et pulsoximeter, samtidig med at man slipper for at stikke sig i fingeren. Et pulsoximeter fungerer på den måde at små lysdioder gennemlyser hele ens krop, hvorefter absorberingen vil fortælle hvor højt blodets iltindhold er. Målinger foretaget med et pulsoximeter er meget nøjagtige, og giver hurtigt svar på hvor højt dit blods iltindhold er. Herudover måler den naturligvis også pulsen. Selvom mange måske mener det lyder farligt med lysdioder der gennemlyser ens krop, kunne intet være mere forkert. At benytte et pulsoximeter er således ganske ufarligt, og skader på ingen måde din krop.

Der findes utroligt mange mennesker som har gavn af et pulsoximeter. Det er for eksempel folk med nedsat lungekapacitet. Folk med nedsat lungekapacitet kan som regel behandle sig selv i hjemmet, og her spiller et pulsoximeter en stor rolle. En anden type af brugere, er hjertepatienter, som konstant skal have overblik over deres puls. Her er et pulsoximeter også nyttigt, eftersom det som sagt måler pulsen, og dermed kan hjertepatienter sørge for den ikke bliver for høj. At et pulsoximeter samtidig er let at have med sig overalt, grundet dets størrelse, er blot en bonus.

Skriv en kommentar